Projekty 2017

L.p. Rok Nazwa Źródło finansowania
1. 2017 Pomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin, „Pogrywasz – przegrywasz”

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2. 2017 Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków/dopalaczy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie
3. 2017 Programy profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie
4. 2017 Program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie
5. 2017 Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie
6. 2017 Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie
7. 2017 Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie
8. 2017 Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego HIV

 

Punkt znajduje się przy ul. Partyzantów 17, czynny w każdy czwartek w godz. 12:00-16:00

Urząd Miasta Puławy
9. 2017 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz HIV/AIDS Urząd Miasta Puławy
10. 2017 Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol LOW NFZ w Lublinie