Projekty 2018

Programy realizowane w roku 2018:

Nr konta: 58 1240 2412 1111 0000 36106738

L.p. Rok Nazwa Źródło finansowania
1. 2018 „Porozmawiajmy o uzależnieniu” – realizacja programów profilaktyki selektywnej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2. 2018 „Rodzina z problemem narkomanii – program wsparcia” – realizacja programów wsparcia dla rodzin Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
3. 2018 „Być wolnym” – realizacja programów profilaktyki wskazującej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
4. 2018 „Program pomocowy dla patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin” – program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin, (wg. NPZ) w programie: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna – rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi ich bliskim i rodzinom.

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
5. 2018 „Życie po… ambulatoryjny program postrehabilitacyjny” -realizacja programów reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
6. 2018 „Zażywaj bezpiecznie” – działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
7. 2018 „Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego HIV”

 

Punkt znajduje się przy ul. Partyzantów 17,

czynny w każdy czwartek w godz. 12:00-16:00

telefon do Punktu: 504-449-148

Urząd Miasta w Puławach
8. 2018 „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii” Urząd Miasta w Puławach