Projekty 2020

Programy realizowane w 2020 roku:

Programy finansowane przez Miasto Puławy:

– Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzic dotkniętych problemem narkomanii

– Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

– Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego HIV

 

Zadania współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

– „Im wcześniej tym lepiej – program wczesnej interwencji Fred goes net” – wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji Fred goes net

– „Bawię się dobrze – bawię się bezpiecznie” – program zmniejszania szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków/nowych substancji psychoaktywnych

– „Porozmawiajmy o uzależnieniu” – realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

– „Być wolnym” – program profilaktyki wskazującej

 

Zadania publiczne realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

– „Program pomocowy dla patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin”

– „Postaw kropkę nad i – program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie