Kontakt

Konto do wpłat:

 58 1240 2412 1111 0000 3610 6738

Nawiązki: w tytule prosimy o podanie sygnatury akt, imienia i nazwiska skazanego

Darowizny: w tytule „darowizna”

Poniżej znajduje się formularz kontaktowy do nas.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości